Ubezpieczenie turystyczne – czy warto?

Ubezpieczenie turystyczne, podróży zagranicznych czy na wyjazd zagranicznych wakacji – różnie nazywane to samo ubezpieczenie. Czy warto je mieć wyjeżdżając za granicę?

Jest okres wakacyjny a co za tym idzie duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami podróży zagranicznych. Nie wszyscy jednak dobrze rozumieją zakres

takich ubezpieczeń i ich cel. A więc trochę o samych ubezpieczeniach i celowości ich posiadania.

Ubezpieczenia turystyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam oraz naszym bliskim/znajomym podczas przebywania po za granicami Polski. Proszę nie mylić ubezpieczenia turystycznego ( podróży zagranicznych ) z ubezpieczeniem zdrowotnym. To nie jest przepustka do wykonania sobie operacji w zachodniej służbie zdrowia na koszt towarzystwa. Ubezpieczenie ma na celu zapewnić nam pomoc medyczną w sytuacji nagłego, nieprzewidzianego zachorowania lub wypadku. OK, w takim razie można zapytać, po co mam płacić jeżeli mogę dostać od NFZ darmową kartę EKUZ. Wyjaśnijmy, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Trzeba też pamiętać, że w niektórych krajach refundacja za przewóz karetką lub koszty leczenia jest tylko częściowo refundowana a np. we Francji nie działa w każdym regionie kraju. EKUZ nie zapewnia również koszów transportu medycznego do kraju, kosztów ratownictwa i paru innych jeszcze rzeczy.

Wracamy więc do pytania po co płacić za to ubezpieczenie?

Jak już wcześniej pisałem najważniejszym celem ubezpieczeń podróży zagranicznych jest zapewnienie nam niezbędnej opieki medycznej w nieprzewidzianych sytuacjach zdrowotnych. Z takich ubezpieczeń możemy skorzystać z opieki w dowolnej placówce medycznej czy u dowolnego lekarza, nie mamy tutaj żadnych ograniczających nas warunków. Jeżeli towarzystwo nie porozumie się z placówką, zorganizuje Wam przewóz odpowiednim środkiem transportu lub jeżeli Was stać na zapłacenie za leczenie, zwróci wam gotówkę za poniesione wydatki.

To jednak nie koniec korzyści płynących z posiadania takich ubezpieczeń. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych kupuje się często w pakiecie lub po prostu kroi się na miarę swoich potrzeb. Możemy dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące nasze kieszenie przed, np. szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej podczas jazdy na nartach – o ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej) napiszę szerzej innym razem. Kolejnymi dodatkami do ubezpieczenia podróży mogą być: ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego od zniszczenia lub kradzieży a nawet w niektórych towarzystwach koszty odwołania imprezy turystycznej. Przy tym ostatnim należy pamiętać, że odwołać można tylko te imprezy których organizatorem było biuro turystyczne.

To nadal nie koniec korzyści z wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Najważniejsze według mnie po pozycjach: kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym jest ASS (assistance), który zapewnia nam całą otoczkę bezpieczeństwa. W zależności od towarzystwa ASS trochę się różni ale generalnie jego główne cechy to organizacja procesu leczenia, ratownictwa medycznego, transport zwłok, pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zagubienia dokumentów i inne uzależnione często od wariantu i Towarzystwa.

Mam nadzieję, że choć pobieżnie to wystarczająco przybliżyłem konieczność zawarcia taiej polisy przed wyjazdem za granicę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej:

Pozostało mi zaprosić do naszego biura na Mościckiego 13 w Częstochowie, już za miesiąc ( sierpień 2016 ) otwarcie biura na ulicy Sportowej 53.