Obowiązkowe OC: w 2019 czekają nas podwyżki dotyczące wykupu polisy, więcej również zapłacimy za brak OC.
Ta sytuacja ma związek z podniesieniem sum gwarancyjnych przez Ministerstwo Finansów, co ma związek z dyrektywą Unii Europejskiej.
Wśród posiadaczy samochodów pojawiają się obawy, że podniesienie sum gwarantowanych spowoduje również wzrost składek OC. Czego zatem się spodziewać?

Ile wynosić zatem wynosić będą maksymalne progi, do których ubezpieczyciel będzie odpowiadał finansowo za zdarzenie?

Wcześniej progi likwidacji szkód wynosiły 5 i 1 mln euro w wypadku szkód osobowych i majątkowych.

Liczba szkód komunikacyjnych i ich wartość rośnie Wprowadzenie unijnej dyrektywy i nowa wysokość sum gwarantowanych wydaje się być bardzo wysoka w porównaniu do przeciętnej wartości odszkodowań oraz zadośćuczynień. Spójrzmy jak historycznie wyglądała średnia wartość szkody zlikwidowanej przy pomocy obowiązkowego OC, na podstawie eksperckich wyliczeń Andrzeja Prajsnara z Ubea.pl:

 

Zmiana dla lat 2014-2017 to wzrost rzędu niemal 20%. Prognoza Pawła Kuczyńskiego, prezesa porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na 2018 wygląda następująco:

Wzrosty średniej wartości szkody komunikacyjnej są związane z:

Ponadto ubezpieczyciele są zobligowani przez zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego do staranniejszej likwidacji szkód. Często owocuje to faktem, że sądy coraz częściej orzekają o wysokich zadośćuczynieniach za szkody osobowe.

Podwyżki OC w 2019? Ile wyniosą?

Podniesienie sum gwarancyjnych i wprowadzenie nowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli komunikacyjnych to ból głowy dla kierowców i posiadaczy samochodów, którzy zadają sobie pytanie o wysokość składki i podwyżki OC w 2019 roku.

Jest jednak dobra wiadomość zawarta w ocenie skutków regulacji, które są dołączone do projektu ustawy podnoszącej limity gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych (numer projektu: UC127 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

W ramach konsultacji Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakładami ubezpieczeniowym doszło do deklaracji ze strony ubezpieczycieli komunikacyjnych, że wzrost maksymalnych sum gwarancyjnych o 4-5% nie wpłynie znacząco na składki obowiązkowych polis OC.

Przy ustalaniu wysokości składek decyzje indywidualnie podejmować będą konkretne zakłady ubezpieczeń. Pod uwagę będą brać m. in. dane swoje dane historyczne o szkodliwości.