Polityka prywatności i informacja o ciasteczkach

1. Wprowadzenie

Szanując prywatność użytkowników odwiedzających wydawaną przez nas stronę, strona https://maxima-ubezpieczenia.pl stosuje niniejszą Politykę prywatności, aby zapewnić należytą ochronę danych osobowych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez nas przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem strony https://maxima-ubezpieczenia.pl.

2. Zbieranie danych

Podczas wizyt na naszej stronie zbierane są dane o odwiedzających, w tym: dane gromadzone automatycznie i zapisywane w dziennikach serwera, imienne dane osobowe podawane przez użytkowników i zapisywane w bazach danych. Dane gromadzone automatycznie i zapisywane w tzw. Logach serwera, zawierają szereg informacji o użytkownikach odwiedzających nasze witryny. Znane nam są: zapytania HTTP kierowane do naszego serwera, publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają nasze zasoby, adresy URL zasobów przeglądanych w naszych witrynach, czasy nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, nazwy stacji klienta zidentyfikowane przez protokół HTTP, informacje o użytej przez użytkownika przeglądarce, adres www strony poprzednio odwiedzanej w przypadku, gdy przejście do stron na witrynach PCJ nastąpiło z innej witryny poprzez odnośnik, informacje o błędach, jakie nastąpiły podczas transakcji HTTP. Imienne dane osobowe powierzane są nam przez użytkowników świadomie w trakcie rejestracji i logowania do serwisów, wypełniania formularzy kontaktu i mogą obejmować: dane rejestracyjne: nazwa własna (imię i nazwisko lub nazwę firmy), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby firmy w przypadku wypełniania formularza kontaktu.

3. Wykorzystanie danych gromadzonych automatycznie

Strona https://maxima-ubezpieczenia.pl zapewnia, że dane gromadzone automatycznie w dziennikach serwera z zasady: nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze witryny, nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz głównymi administratorami witryn. Administrator serwera i administratorzy serwisów mogą zmierzać do zidentyfikowania konkretnej osoby na podstawie informacji zarejestrowanych w logach serwera tylko w przypadku prób naruszenia integralności systemu plików przez osoby nieuprawnione. Na podstawie plików dzienników mogą być generowane statystyki wspomagające administrowanie witrynami. Statystyki te nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające witryny.

4. Wykorzystanie imiennych danych osobowych

Imienne dane osobowe przetwarzamy tylko i wyłącznie zgodnie z celami, w jakich zostały one powierzone stronie https://maxima-ubezpieczenia.pl, w szczególności: dane podawane podczas rejestracji używane są do potwierdzenia uprawnień zalogowanych użytkowników do przeglądania zawartości i wykonywania operacji, do których zostali upoważnieni, oraz komunikacji z użytkownikami w sprawach związanych z zawartością witryny; dane podawane w formularzach kontaktu używane są do działań związanych z obsługą sprzedażową i po sprzedażową związaną z działalnością doradczą. Dane podawane przy zamówieniu biuletynu informacyjnego (newslettera): używane są tylko do rozsyłania zamówionych biuletynów informacyjnych strony https://maxima-ubezpieczenia.pl, która dokłada wszelkich starań, aby powierzone nam imienne dane nie dostały się do rąk osób trzecich, chyba że: polityka prywatności stanowi inaczej w dalszej części tego dokumentu; otrzymamy zgodę użytkownika na udostępnienie jego danych; zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z tym postępowanie; witryna zostanie wykupiona przez stronę trzecią z zastrzeżeniem, że strona trzecia będzie używała danych zgodnie z naszą Polityką prywatności, która jest umową między nami a rejestrującymi się użytkownikami i w związku z tym stanowi zobowiązanie prawne.

5. Edycja i usuwanie danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych baz danych. Żądanie należy skierować za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres admin@maxima-ubezpieczenia.pl, podając informację, którego konta lub jakich danych dotyczy żądanie. W przypadku, gdy użytkownik żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator dokonuje tzw. anonimizacji konta, czyli usunięcia z bazy danych informacji przypisanych do konta (imię, nazwisko, adres e-mail). Operacja ta nie dotyczy informacji powiązanych – nie powoduje usunięcia danych z wystawionych i pozostających w systemie dowodów zakupów, wysyłek newslettera czy zapisanej z użytkownikiem korespondencji.

6. Ciasteczka [Cookies]

Każdy użytkownik ma prawo żądać poprawienia lub usunięcia jego danych osobowych z naszych baz danych. Żądanie należy skierować za pomocą umieszczonego na stronie formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres admin@maxima-ubezpieczenia.pl, podając informację, którego konta lub jakich danych dotyczy żądanie. W przypadku, gdy użytkownik żąda usunięcia swoich danych osobowych, administrator dokonuje tzw. anonimizacji konta, czyli usunięcia z bazy danych informacji przypisanych do konta (imię, nazwisko, adres e-mail). Operacja ta nie dotyczy informacji powiązanych – nie powoduje usunięcia danych z wystawionych i pozostających w systemie dowodów zakupów, wysyłek newslettera czy zapisanej z użytkownikiem korespondencji.

7. Zmiany w Polityce prywatności

Data ostatnio dokonanych zmian uwidoczniona jest na początku niniejszej Polityki prywatności.

8. Zastrzeżenia

W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszej witryny. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione. Publikowana przez stronę https://maxima-ubezpieczenia.pl witryna zawiera odnośniki do innych stron WWW. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie wyszczególnionych we wprowadzeniu strony https://maxima-ubezpieczenia.pl. Namawiamy, by po przejściu z naszej witryny na inne strony, zapoznać się z ustaloną tam polityką prywatności.

9. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników witryny internetowej jest:

MAXIMA TRADE SP. Z O.O. SP. K
ul. Kilińskiego 49
42-200 Częstochowa
e-mail: admin@maxima-ubezpieczenia.pl

Pytania dotyczące naszej Polityki prywatności prosimy kierować do administratora serwisu za pomocą formularza kontaktowego lub na podany powyżej adres e-mail.