Wielu Polaków, posiada ubezpieczenie własnego domu.

Jednak część z nich niestety nie pamięta o ustawowych obowiązkach jakie posiada właściciel obiektu budowlanego.

Należy zwrócić uwagę, iż w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości Towarzystw znajduje się zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody które powstały w skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego ( oczywiście jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub na jej powiększenie ).

Wykupując ubezpieczenie domu chcemy poczuć się bezpiecznie i wiedzieć, że Towarzystwo w którym się ubezpieczamy wypłaci nam odszkodowanie.

Warto więc znać swoje obowiązki.

Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących obowiązków właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego POBIERZ

Poradniki dla właścicieli domu:

  1. „Mój dom jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel domu jednorodzinnego” Pobierz
  2. „Moje mieszkanie jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel lub najemca mieszkania” Pobierz