Rynek ubezpieczeń
OBOWIĄZKOWE OC W ROKU 2019
Zobacz więcej

Obowiązkowe OC: w 2019 czekają nas podwyżki dotyczące wykupu polisy, więcej również zapłacimy za brak OC.
Ta sytuacja ma związek z podniesieniem sum gwarancyjnych przez Ministerstwo Finansów, co ma związek z dyrektywą Unii Europejskiej.
Wśród posiadaczy samochodów pojawiają się obawy, że podniesienie sum gwarantowanych spowoduje również wzrost składek OC. Czego zatem się spodziewać?

Ile wynosić zatem wynosić będą maksymalne progi, do których ubezpieczyciel będzie odpowiadał finansowo za zdarzenie?

 • 5,21 mln euro – to próg dotyczący likwidacji szkód osobowych na jedno zdarzenie drogowe, niezależnie od tego jaka jest liczba poszkodowanych
 • 1,05 mln euro – to próg dotyczący likwidacji szkód majątkowych na jedno zdarzenie drogowe, niezależna od tego jaka jest liczba poszkodowanych

Wcześniej progi likwidacji szkód wynosiły 5 i 1 mln euro w wypadku szkód osobowych i majątkowych.

Liczba szkód komunikacyjnych i ich wartość rośnie Wprowadzenie unijnej dyrektywy i nowa wysokość sum gwarantowanych wydaje się być bardzo wysoka w porównaniu do przeciętnej wartości odszkodowań oraz zadośćuczynień. Spójrzmy jak historycznie wyglądała średnia wartość szkody zlikwidowanej przy pomocy obowiązkowego OC, na podstawie eksperckich wyliczeń Andrzeja Prajsnara z Ubea.pl:

 • 2014 r. – 5841 zł
 • 2015 r. – 6768 zł
 • 2016 r. – 6623 zł
 • 2017 r. – 6971 zł

 

Zmiana dla lat 2014-2017 to wzrost rzędu niemal 20%. Prognoza Pawła Kuczyńskiego, prezesa porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl na 2018 wygląda następująco:

Wzrosty średniej wartości szkody komunikacyjnej są związane z:

 • rosnącą przeciętną ceną krajowych samochodowych
 • rosnącymi kosztami robocizny
 • rosnącymi kosztami części wykorzystywanych do naprawy samochodów

Ponadto ubezpieczyciele są zobligowani przez zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego do staranniejszej likwidacji szkód. Często owocuje to faktem, że sądy coraz częściej orzekają o wysokich zadośćuczynieniach za szkody osobowe.

Podwyżki OC w 2019? Ile wyniosą?

Podniesienie sum gwarancyjnych i wprowadzenie nowych limitów odpowiedzialności ubezpieczycieli komunikacyjnych to ból głowy dla kierowców i posiadaczy samochodów, którzy zadają sobie pytanie o wysokość składki i podwyżki OC w 2019 roku.

Jest jednak dobra wiadomość zawarta w ocenie skutków regulacji, które są dołączone do projektu ustawy podnoszącej limity gwarancyjne ubezpieczeń obowiązkowych (numer projektu: UC127 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).

W ramach konsultacji Polskiej Izby Ubezpieczeń z zakładami ubezpieczeniowym doszło do deklaracji ze strony ubezpieczycieli komunikacyjnych, że wzrost maksymalnych sum gwarancyjnych o 4-5% nie wpłynie znacząco na składki obowiązkowych polis OC.

Przy ustalaniu wysokości składek decyzje indywidualnie podejmować będą konkretne zakłady ubezpieczeń. Pod uwagę będą brać m. in. dane swoje dane historyczne o szkodliwości.

 

DLACZEGO WARTO WYKUPIĆ UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE
Zobacz więcej

Ubezpieczenie turystyczne – czy warto?

Ubezpieczenie turystyczne, podróży zagranicznych czy na wyjazd zagranicznych wakacji – różnie nazywane to samo ubezpieczenie. Czy warto je mieć wyjeżdżając za granicę?

Jest okres wakacyjny a co za tym idzie duży wzrost zainteresowania ubezpieczeniami podróży zagranicznych. Nie wszyscy jednak dobrze rozumieją zakres

takich ubezpieczeń i ich cel. A więc trochę o samych ubezpieczeniach i celowości ich posiadania.

Ubezpieczenia turystyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nam oraz naszym bliskim/znajomym podczas przebywania po za granicami Polski. Proszę nie mylić ubezpieczenia turystycznego ( podróży zagranicznych ) z ubezpieczeniem zdrowotnym. To nie jest przepustka do wykonania sobie operacji w zachodniej służbie zdrowia na koszt towarzystwa. Ubezpieczenie ma na celu zapewnić nam pomoc medyczną w sytuacji nagłego, nieprzewidzianego zachorowania lub wypadku. OK, w takim razie można zapytać, po co mam płacić jeżeli mogę dostać od NFZ darmową kartę EKUZ. Wyjaśnijmy, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu. Trzeba też pamiętać, że w niektórych krajach refundacja za przewóz karetką lub koszty leczenia jest tylko częściowo refundowana a np. we Francji nie działa w każdym regionie kraju. EKUZ nie zapewnia również koszów transportu medycznego do kraju, kosztów ratownictwa i paru innych jeszcze rzeczy.

Wracamy więc do pytania po co płacić za to ubezpieczenie?

Jak już wcześniej pisałem najważniejszym celem ubezpieczeń podróży zagranicznych jest zapewnienie nam niezbędnej opieki medycznej w nieprzewidzianych sytuacjach zdrowotnych. Z takich ubezpieczeń możemy skorzystać z opieki w dowolnej placówce medycznej czy u dowolnego lekarza, nie mamy tutaj żadnych ograniczających nas warunków. Jeżeli towarzystwo nie porozumie się z placówką, zorganizuje Wam przewóz odpowiednim środkiem transportu lub jeżeli Was stać na zapłacenie za leczenie, zwróci wam gotówkę za poniesione wydatki.

To jednak nie koniec korzyści płynących z posiadania takich ubezpieczeń. Ubezpieczenie Podróży Zagranicznych kupuje się często w pakiecie lub po prostu kroi się na miarę swoich potrzeb. Możemy dokupić ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroniące nasze kieszenie przed, np. szkodami wyrządzonymi osobie trzeciej podczas jazdy na nartach – o ubezpieczeniu OC (odpowiedzialności cywilnej) napiszę szerzej innym razem. Kolejnymi dodatkami do ubezpieczenia podróży mogą być: ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie bagażu lub sprzętu sportowego od zniszczenia lub kradzieży a nawet w niektórych towarzystwach koszty odwołania imprezy turystycznej. Przy tym ostatnim należy pamiętać, że odwołać można tylko te imprezy których organizatorem było biuro turystyczne.

To nadal nie koniec korzyści z wykupienia ubezpieczenia turystycznego. Najważniejsze według mnie po pozycjach: kosztów leczenia i OC w życiu prywatnym jest ASS (assistance), który zapewnia nam całą otoczkę bezpieczeństwa. W zależności od towarzystwa ASS trochę się różni ale generalnie jego główne cechy to organizacja procesu leczenia, ratownictwa medycznego, transport zwłok, pomoc tłumacza, pomoc w przypadku zagubienia dokumentów i inne uzależnione często od wariantu i Towarzystwa.

Mam nadzieję, że choć pobieżnie to wystarczająco przybliżyłem konieczność zawarcia taiej polisy przed wyjazdem za granicę.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy turystycznej:

 • Wybór sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia – osobiście warunkuję to krajem wyjazdu ( inaczej kosztuje lczenie w Stanach a inaczej w Słowacji ), odległością od kraju ( łatwiej zorganizować powrót chorego z Włoch niż z Dominikany ) oraz celu wyjazdu
 • Wybór sumy ubezpieczenia OC – na świecie wszyscy sądzą obecnie wszystkich i za wszystko i czym dalej na zachód tym większe odszkdowania
 • Wybór zakresu ASS – nie zawsze jest z czego wybierać, często towarzystwa mają jeden określony wariant
 • Dodatkowe ryzyka – OWU ( ogólne warunki ubezpieczenia ) każdego Towarzystwa mają swoje wyłączenia, np. nie odpowiadają za wypadki związane z uprawianiem sportów ekstremalnych, wykonywania niektórych zawodów albo za powikłania w porodzie jeżeli ciąża jest po 35 tygodniu noszenia lub też za nawrót choroby przewlekłej. Należy pamiętać o poinformowaniu o takich dodatkowych ryzykach agenta ponieważ za dopłatą składki wiele takich ryzyk można ubezpieczyć

Pozostało mi zaprosić do naszego biura na Mościckiego 13 w Częstochowie, już za miesiąc ( sierpień 2016 ) otwarcie biura na ulicy Sportowej 53.

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE – POTRZEBNE?
Zobacz więcej

Po co kupować ubezpieczenie na życie?

W Polsce ubezpieczenia na życie choć znane nadal nie są zbyt popularne. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w krajach Europy zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych przeciętny człowiek wydaje kilkanaście a nawet ponad dwadzieścia procent swoich dochodów na ubezpieczenia a w Polsce niecałe trzy procent?

Na pewno powodów jest kilka:

 • wcześniejsze zamknięcie polisy jeszcze w 2015 roku było obwarowane dość dużymi kosztami (od stycznia 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego ukróciła te praktyki Towarzystw)
 • przeciętne zarobki w Polsce są dużo niższe niż w Europie zachodniej (dość często podawany argument przez klientów)
 • brak etyki u wielu agentów, obiecujących klientom przysłowiowe „gruszki na wierzbie” spowodował wiele zawodu (dotyczy głównie sprzedaży pierwszych lat polis inwestycyjnych w kraju – lata 90′)
 • mamy przekonanie, że nieszczęścia nas ominą
 • wydaje nam się, że mamy jeszcze czas

Te argumenty podawane są najczęściej przez moich klientów ale gdy dłużej o tym rozmawiamy okazuje się, że tak naprawdę są to tylko powtarzane slogany, które przekazywane z https://www.brdubezpieczenia.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=230ust do ust zakorzeniły się naszym kraju. W Polsce nadal brakuje nam wiedzy na temat ubezpieczeń na życie a co za tym idzie nie wiemy co takie ubezpieczenie może nam dać.

A więc po co się ubezpieczać?

Jest kilka powodów i w zależności od potrzeb należy wybrać odpowiedni rodzaj ubezpieczenia:

 • zabezpieczenie rodziny – załóżmy, że mam czteroosobową rodzinę. Jestem jestem głównym żywicielem rodziny, zarabiam 6000 zł, moja żona zarabia 2000 zł. Dwoje małych dzieci na utrzymaniu a ja ginę w wypadku samochodowym ( 2904 zgonów w wypadkach komunikacyjnych w 2015 ). Moja żona zostaje z pensją 2000 zł. To podstawowe ubezpieczenie gwarantuje rodzinie byt o ustalonym standardzie.
 • zabezpieczenie kredytów – sytuacja analogiczna jak wcześniej. Czasem banki porostu wymagają zabezpieczenia kredytu polisą na życie, warto jednak pamiętać, że jeżeli nie zabezpieczymy się dobrą polisą w przypadku naszej śmierci kredyty spłacić musi rodzina. Tutaj uwaga – banki często wypowiadają kredyt i żądają natychmiastowej spłaty.
 • zabezpieczenie przyszłości dzieci – ubezpieczenia bardzo na czasie. Nagły wzrost sprzedaży tych ubezpieczeń wynika z programu 500+. Nikt nie jest w stanie przewidzieć co będzie za 20 lat. Te ubezpieczenia są tak przygotowane, żeby dziecko dostało kapitał początkowy na życie, np. po ukończeniu studiów albo żeby rodzic miał pieniądze na posłanie dziecka na studia. Ubezpieczenia posagowe mogą też zapewnić, w przypadku śmierci rodzica, rentę miesięczną na utrzymanie dziecka.
  zabezpieczenie swojej przyszłości – inny rodzaj ubezpieczeń który poprzez regularne wpłaty niewielkich sum pieniędzy gromadzi kapitał na emeryturę. Nie trzeba nikomu w Polsce mówić o wysokościach przewidywanych emerytur. Tylko systemem zachodnich krajów możemy zapewnić sobie godne życie. Niestety zawsze wydaje nam się, że mamy jeszcze czas na oszczędzanie, że teraz mamy za dużo wydatków: rachunki, samochód, dom, kawiarnia i wczasy. Nagle okazuje się, że zostało nam 20 lat i żeby oszczędzić odpowiedni kapitał na życie na emeryturze trzeba by wpłacać minimum 500 zł na miesiąc.

Dużo też się w ostatnim czasie mówi o sukcesji – prawie dziedziczenia. Napiszę o tym już niedługo. Warto jednak już teraz pomyśleć jak poukładać sprawy spadkowe w przypadku naszej śmierci. Na ogół nikt o tym nie myśli a wcale te sprawy nie są tak oczywiste.

I na końcu PAMIĘTAJ!!!

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE KUPUJESZ SWOIM ZDROWIEM – CHOREGO ŻADNE TOWARZYSTWO NIE CHCE UBEZPIECZYĆ.