Ciekawostki
„Twardy” brexit a ruch drogowy na Wyspach
Zobacz więcej

Ryzyko tzw. twardego brexitu, czyli opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej bez umowy, staje się coraz bardziej realne. Będzie ono miało konsekwencje dla wielu obszarów działalności ubezpieczeniowej, w tym funkcjonowania transgranicznych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie swobodnego przemieszczania się tymi pojazdami i zabezpieczenia interesów poszkodowanych. Należy przy tym pamiętać, że brytyjskie Biuro Narodowe jest jednym z członków Systemu Zielonej Karty, a rynek brytyjski działa w systemie ochrony gości, określonym w Dyrektywie Komunikacyjnej – wyjaśnia Mariusz Wichtowski.

Opuszczenie przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej bez umowy może mieć negatywny wpływ na dotychczasowe zasady ruchu transgranicznego poprzez ograniczenie swobody przemieszczania się pojazdami zarejestrowanymi w jednym z krajów Unii Europejskiej oraz Zjednoczonego Królestwa bez dodatkowych formalności (posiadanie certyfikatu Zielonej Karty), w oparciu o zasady domniemania istnienia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Potencjalna zmiana dotyczyć będzie milionów obywateli całego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Wielkiej Brytanii.

Rada Biur Systemu Zielonej Karty podjęła decyzję o kontynuowaniu współpracy z Biurem Brytyjskim na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że Biuro Brytyjskie pozostanie sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych procedur.
Celem podjętej decyzji jest zapewnienie (w granicach ubezpieczeniowych) funkcjonowania dotychczasowego zasad swobodnego przemieszczania się pojazdami zarejestrowanymi w krajach Porozumienia. Niezmienione pozostaną również zasady dochodzenia roszczeń z wypadków, w których uczestniczyli kierujący takimi pojazdami.

Niezależnie od decyzji w ramach Systemu Zielonej Karty – Porozumienia Wielostronnego należy podkreślić, iż nie ma ona wpływu na decyzję rządu Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji Europejskiej w sprawie kontroli spełnienia obowiązku ubezpieczenia w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Rada Biur Systemu Zielonej Karty poinformowała Komisję Europejską o dokonanych uzgodnieniach, jednakże do chwili obecnej nie została podjęta żadna decyzja w tej sprawie.

Mając na uwadze brak przewidywalności formy i skutków brexitu oraz zabezpieczenie interesu posiadaczy i kierujących pojazdami mechanicznymi zarejestrowanymi w Polsce, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK) sugeruje zainteresowanym podróżującym do Zjednoczonego Królestwa lub tam przebywającym skontaktowanie się z zakładami ubezpieczeń, w których ubezpieczone zostały pojazdy w ramach obowiązkowego OC komunikacyjnego o wystawienie certyfikatu Zielonej Karty.

Niestety w przypadku szkód poniesionych w kraju odwiedzanym, tj. w Zjednoczonym Królestwie, nie ma możliwości przedłużenia stosowania zasad dotyczących „ochrony gości”, wynikających z Dyrektywy Komunikacyjnej. Przepisy w tej mierze stanowią część prawa wspólnotowego i są wiążące jedynie dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym znacznemu pogorszeniu ulegnie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami zaistniałymi w kraju odwiedzanym – w tym przypadku w Zjednoczonym Królestwie i vice versa, która do tej pory opiera się na istnieniu reprezentantów do spraw roszczeń, centrów informacyjnych oraz organów odszkodowawczych.

Biorąc pod uwagę potrzeby podróżujących oraz rezydentów, PBUK i Biuro Brytyjskie zawarły „Porozumienie o ochronie gości”, które zabezpiecza możliwość wzajemnego przekazywania informacji co do pokrycia ubezpieczeniowego i to zarówno w odniesieniu do zapytań zakładów ubezpieczeń, jak i bezpośrednio na rzecz poszkodowanych bądź też ich bliskich. W celu uzyskania powyższych informacji będzie należało zwrócić się odpowiednio do PBUK lub Biura Brytyjskiego.

Autor: Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA BUDYNKU
Zobacz więcej

Wielu Polaków, posiada ubezpieczenie własnego domu.

Jednak część z nich niestety nie pamięta o ustawowych obowiązkach jakie posiada właściciel obiektu budowlanego.

Należy zwrócić uwagę, iż w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia większości Towarzystw znajduje się zapis mówiący o braku odpowiedzialności za szkody które powstały w skutek niedopełnienia obowiązków wynikających z prawa budowlanego ( oczywiście jeżeli niedopełnienie tych obowiązków miało wpływ na powstanie szkody lub na jej powiększenie ).

Wykupując ubezpieczenie domu chcemy poczuć się bezpiecznie i wiedzieć, że Towarzystwo w którym się ubezpieczamy wypłaci nam odszkodowanie.

Warto więc znać swoje obowiązki.

Wyciąg z obowiązujących regulacji prawnych dotyczących obowiązków właściciela budynku prywatnego wynikające z przepisów prawa budowlanego POBIERZ

Poradniki dla właścicieli domu:

  1. „Mój dom jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel domu jednorodzinnego” Pobierz
  2. „Moje mieszkanie jak z obrazka. Co powinien wiedzieć każdy właściciel lub najemca mieszkania” Pobierz